Het joods nieuwjaar begint bij zonsondergang op Tishrei 1 (20 september 2017) en eindigt bij het vallen van de avond op Tishrei 2 (22 september 2017). Een voorspoedig en gezond 5778 zoals men dan pleegt te zeggen:
shanah tova oe'metoekah - שנה טובה ומתוקה

The Maccabeats

Dromen voor een veelbelovende toekomst...

Nikki Haley, US ambassadeur voor de Verenigde Naties op Twitter en Facebook:
Dit zijn enkele gezichten van mensen die we tijdens onze reis zagen. De Israëlische en Palestijnse mensen die we allemaal ontmoetten hadden hoop en dromen voor een veelbelovende toekomst voor deze regio. #peace

Sir Nicholas Winton, redder van 669 joodse kinderen....

Sir Nicholas George Winton (Hampstead, 19 mei 1909 – Slough, 1 juli 2015), Tony Blair noemede hem ooit "The British Schindler", organiseerde de redding van 669 voornamelijk Joodse kinderen uit het bezette Tsjecho-Slowakije aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Deze operatie werd later bekend als het Tsjechische kindertransport. Winton vond huizen voor de kinderen en regelde voor hen een veilige overtocht naar Groot-Brittannië.
Nicholas Winton was de zoon van Duitse Joden, Rudolph en Barbara Wertheim, die twee jaar voor zijn geboorte naar Londen waren verhuisd. De familienaam was Wertheim, maar zijn ouders veranderden hun naam in Winton en gingen over tot het christendom. In 1923 ging hij naar een particuliere school, die hij echter voor zijn eindexamen verliet. Terwijl hij als vrijwilliger voor de Midland Bank werkte, ging hij naar de avondschool. Daarna werkte hij bij banken in Hamburg, Berlijn en Parijs. Na zijn terugkeer in Londen werd hij effectenmakelaar op de Beurs van Londen.

Lees meer...

Terugblik: publicatie nederlandse vertaling Talmoed Taäniet - Jacob Nathan De Leeuwe...

Jan de Vlieger, directeur van uitgeverij Skandalon overhandigde het eerste exemplaar van traktaat Talmoed Taäniet aan Jacob de Leeuwe in de sjoel van het Amstellandziekenhuis op 7 juni 2015...

De Babylonische Talmoed - תלמוד בבלי - is na de Hebreeuwse Bijbel het belangrijkste boek binnen het jodendom. Het hart van de Talmoed is de Misjna-tekst, de zogenoemde mondelinge Tora, die volgens de traditie door God zelf aan Mozes is onderwezen en die in de rest van de Talmoed wordt besproken door Rasji en andere commentaren. De Talmoed vormt zo de uitleg van de schriftelijke Tora en bevat discussies, voorschriften, anekdotes, legenden en interpretaties van tradities.

Lees meer...